چقدر به معلم تجربه های خود پرداخت کرده ای؟

چقدر به معلم تجربه های خود پرداخت کرده ای؟

طراحی لوگو آموزشی با طرح معلم تجربه، معلم خوبی است ولی حق التعلیم بالایی دارد. ۰٫۰ ۰۰ بیشتر...