روز تربیت بدنی و ورزش مبارکباد

روز تربیت بدنی و ورزش مبارکباد

روز تربیت بدنی و ورزش مبارکباد – روز تربیت بدنی ، روز اندیشیدن به روش های توسعه و رشد وجودی انسان و معرفی الگوهای انسانیت و پهلوانی است. ۵٫۰ ۱۱۱ بیشتر...