روز جهانی نابینایان گرامی باد

روز جهانی نابینایان گرامی باد

روز جهانی نابینایان (عصای سفید) گرامی باد – چشم ها هرگز خداوند را نمی بینند، دل ها با ایمان درست، خدا را می یابند. ۵٫۰ ۱۲۶ بیشتر...