رضا عطاران لوگو و هویت بصری خود را دارد ؛ شما چطور؟

رضا عطاران لوگو و هویت بصری خود را دارد ؛ شما چطور؟

رضا عطاران لوگو و هویت بصری خود را دارد ؛ شما چطور؟ تعجب کردید؟ خب آره، امروز عنوان این نوشته ی محنا مربوط به طراحی لوگو یا بهتر بگیم یکی از عناصر هویت سازمانی است. اینکه این موضوع چه ارتباطی به رضا عطاران داره ، در ادامه متوجه میشید ؛ می خوایم رضا عطاران عزیز […] بیشتر...