بهترین کاری که می توان انجام داد

بهترین کاری که می توان انجام داد

تمرین کنید در طول روز، چندین مرتبه این سوال را از خود بپرسید: بهترین کاری که الان می توانم انجام دهم، چیست؟ اگر به چنین سوال و جوابی عادت کنید، می توانید اتلاف وقت را به حداقل برسانید. ۵٫۰ ۱۱ بیشتر...