فوق العاده ! یک کارت ویزیت دیروز جنایت کرد

فوق العاده ! یک کارت ویزیت دیروز جنایت کرد

فوق العاده ! یک کارت ویزیت دیروز جنایت کرد ؛ اینبار می خواهیم در یک اینفوگرافیک به موضوع کارت های ویزیت بپردازیم. رسانه ی چاپی بسیار مهم و حائز اهمیت. یک بیلبورد در ابعاد کوچک ؛ مهمترین و تاثیر گذارترین رسانه ی جیبی و همراه. به دقت به نکات ذیل و اینفوگرافیک ارائه شده دقت […] بیشتر...