هدف خوب، انگیزه حرکت کردن است

هدف خوب، انگیزه حرکت کردن است

طراحی لوگو تبدیل به برند تجاری هدف، اگر خوب به آن پرداخته شود تبـدیل به انگـیزه ای می شودکه بامدادان ازخواب بیدارتان می کند. استیو چندلر بیشتر...